USB C/M TO VGA

 USB 3.1 TYPE C TO VGA ADAPTER 

Trade Description

產品特色

 

1.輸入端介面:採用最新的USB3.1 Type-C介面        

2.USB3.1 Type -C介面約為8.25*2.4mm      

3.USB3.1 Type-C介面含有24pin端子,支持正反向插拔   

5.超薄設計,迷你尺寸    

6.輸出端介面:外接VGA設備如:顯示器,投影機,電視等設備