USB C/M TO HDMI

 USB 3.1 TYPE C TO HDMI ADAPTER

Trade Description

產品特色

 1.輸入端介面:採用最新的USB3.1 Type-C介面        

2.USB3.1 Type -C介面約為8.25*2.4mm      

3.USB3.1 Type-C介面含有24pin端子,支持正反向插拔   

4. 資料傳輸速率可以達到USB 3.1 10Gbps   

5.超薄設計,迷你尺寸    

6.輸出端介面:外接高清HDMI設備如:顯示器,投影機,高清電視的設備